Częstotliwość ukazywania się: dwumiesięcznik

PL ISSN 0208-6247, e-ISSN 2449-9889, INDEKS 36156

Rok powstania: 1980

Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicz­nych SIGMA-NOT Sp. z o.o.

Siedziba Redakcji: ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Telefon: +48 663 311 933

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dwumiesięcznik Inżynieria Materiałowa ukazuje się nieprzerwanie od września 1980 roku i jest głównym ogólnopolskim periodykiem prezentującym na swych łamach szeroki profil zagadnień naukowych i technicznych dotyczących projektowania, wytwarzania, badania oraz doboru i użytkowania materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytów o przeznaczeniu konstrukcyjnym i funkcjonalnym. Czasopismo promuje i upowszechnia krajowe i światowe osiągnięcia w zakresie rozwoju zaawansowanych materiałów i technologii, w tym nowoczesnych stopów żelaza i metali nieżelaznych, stopów opartych na związkach międzymetalicznych, biomateriałów, kompozytów, materiałów warstwowych, inżynierii powierzchni, nanomateriałów i materiałów gradientowych. Propaguje nowoczesne metody badania składu chemicznego, struktury i właściwości materiałów. Szczególne miejsce w profilu Inżynierii Materiałowej zajmują zagadnienia doboru materiałów do określonych zastosowań. Czasopismo upowszechnia stosowanie technik informatycznych w badaniach materiałoznawczych oraz modelowania zjawisk zachodzących w procesach technologicznych i kształtowania struktury. Inżynieria Materiałowa stanowi główne forum prezentowania i upowszechniania wyników krajowych badań materiałoznawczych realizowanych w ramach centralnych programów badawczych – jako projekty indywidualne, zamawiane, celowe i promotorskie – oraz w międzynarodowych programach badawczych i szkoleniowych.

W całym 40 letnim okresie ukazywania się Inżynieria Materiałowa doskonali zarówno treść jak i formę edycyjną. Zapoczątkowany w 1996 roku współudział Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego w redagowaniu czasopisma przyczynił się do unowocześnienia jego profilu oraz zwiększenia zakresu jego oddziaływania. 
Dzięki edycji anglojęzycznych zeszytów specjalnych obejmujących materiały organizowanych w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych, Inżynieria Materiałowa zyskuje zasięg międzynarodowy.
Zamieszczając na swych łamach recenzje ukazujących się w kraju podręczników i monografii Inżynieria Materiałowa wnosi wkład w unowocześnienie programów kształcenia i procesów dydaktycznych w krajowych uczelniach.

Profil i linia rozwojowa Inżynierii Materiałowej przyczyniają się do integracji trzech krajowych pionów nauki oraz ośrodków badawczych i gałęzi przemysłu wytwarzających materiały. Czasopismo jest cenioną pomocą dydaktyczną dla studentów i doktorantów oraz inżynierów aktualizujących swoją wiedzę. Czasopismo jest dostępne w bibliotekach krajowych placówek naukowo-badawczych i dydaktycznych oraz w wersji elektronicznej w portalu Wydawnictwa SIGMA-NOT (od rocznika 2004).

Inżynieria Materiałowa jako czasopismo nie ma charakteru komercyjnego. Stanowi ważny element krajowej infrastruktury niezbędnej dla rozwoju materiałów i ich technologii.